XMAIDAN

Kamusal bir alan çevresinde şekillenen ofis ve ticaret işlevlerini içeren proje, Ankara batı ekseni üzerinde Bilkent Kavşağı’na çok yakın bir konumda yer alıyor. Tasarım öncelikli olarak yakın komşuluklardan gelen yaya hareketlerini proje alanına taşıyarak, kentle bütünleşik işlevlerin yer aldığı zeminde yaya mekânları oluşturulması düşüncesine dayanıyor. Ofis ve ticaret birimlerinin tasarlandığı yapılarda modüler ve esnek bir sistem geliştirilmiştir. Çalışma mekânlarının yanı sıra yeme içme gibi işlevleri de barındıran komplekste, yarı açık ve açık mekânlar aracılığı ile yeni bir kentsel mekân oluşturulmuştur. Yapıların eğrisel formları dış mekânları biçimlendirerek açık mekân düzenlemelerine olanak sağlamıştır.
Mimari Ofis: A Tasarım Mimarlık – Ali Osman Öztürk