XCONGRESIUM

Söğütözü bölgesi, yeni inşa edilen konaklama, eğitim, sağlık, iş ve ticaret yapıları ile birlikte merkezi bir nitelik kazanmıştır. Congresium, bu merkezi alanın kongre, fuar, sergi, gösteri ve toplantı gereksinimini karşılamak üzere Ankara Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen çok amaçlı bir yapıdır. İki ana ulaşım aksının kesişim noktasında yer alan bu yapı arsa sınırlarını takip eden tek büyük bir kütle olarak ele alınmış, mevcut kot farklılıkları yapının farklı kotlardan dışarı açılmasına olanak sağlayacak biçimde değerlendirilmiştir. Bu düzenleme içinde yapının en üst kotu ve çatı örtüsü komşu yapılaşmaların bahçe kotu ile süreklilik sağlayacak bir teras bahçeye dönüşmektedir. Yapı fuayesi yol cepheleri boyunca, şeffaf, dış mekanla bütünleşen davetkar hacimler olarak düzenlenmiştir. Salonlar çok amaçlı olarak kullanılabilecek özellikte tasarlanmıştır. Sergileme alanlarında, kolonsuz geçilen açıklıklarla geniş ve ferah mekanlar elde edilmiştir. Bölme duvarlar hareketlidir. Salonlar değişik kombinasyonlara bölünerek esnek kullanımlara olanak tanımaktadır. İlgili servis mekanları yan cephelerde düzenlenmiştir.
Mimari Ofis: A Tasarım Mimarlık – Ali Osman Öztürk