XTÜRK TELEKOM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türk Telekom Genel Müdürlük ek hizmet binası davetli yarışma sonucu elde edilmiştir. Türk Telekominikasyon A.Ş. fiziksel altyapısında yenilenmeye gitmiş, bu sebeple proje mevcut binaları da içine alan bir gelişme, yenilenme araştırması master-plan ölçeğinden başlanarak ele alınmıştır. Bu düzenleme, bölgenin kentsel gelişimini de etkileyecek, ona yön verecek ipuçlarını, kentsel doku ile bütünleşme çabalarını içermektedir. Ankara’nın en yüksek ofis kulesi olma özelliğine sahip olan yapı, 150m yüksekliğiyle Türkiye’deki ofis kuleleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Proje temel olarak ikili bir yapılanmadan oluşmaktadır. Türk Telekom’un sistem salonları, data merkezleri, network izleme birimi ve kriz yönetimi gibi telekomünikasyon birimlerinin oluşturduğu, izlendiği ve depolandığı mekanlar ile konferans salonu “fabrika” adı verilen podyum kütlesinde, çalışanların kullanacağı ofis mekanları ise kule bloğunda yer almaktadır. İçinde barındırdığı teknolojik donanımın hassasiyeti ve önemi nedeniyle podyum kütlesi dış ortama daha kapalı bir dile sahipken, kule kütlesi tamamen şeffaf, dış ortamla bütünleşen bir mimari dil barındırmaktadır. Klasik ofis yapılarından farklı olarak Türk Telekom Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası’nda bina kullanıcısının tek bir şirkete ait olması, projeyi şekillendiren önemli etkenlerden biri olmuştur. Düşey sirkülasyon ve servis birimleri kenara alınarak kule yapısının merkezi boşaltılmış, orta boşlukta değişen ve cepheyle ilişkilenen iç bahçeler ve atriyumlar oluşturulmuştur. Çoğunlukla açık ofis şeklinde düzenlenen, esnek çalışma mekanları birbirleri ile görsel ilişki kurmaktadır. Köprülerin ve iç bahçelerin oluşturduğu katlar genelde toplantı mekanları, mini yeme-içme alternatiflerinin bulunduğu ortak dinlenme alanları olarak düzenlenmiştir. Bu anlamda bakıldığında yapı, çağdaş ofis konseptinin önemli örneklerinden biri olmayı, alternatif bir çalışma ortamı sunmayı hedeflemektedir.
Mimari Ofis: A Tasarım Mimarlık – Ali Osman Öztürk